Mobilisointi - Lonkkanivelen kaudaaliliuku

Videolla selitetään ja näytetään kuinka mobilisoida lonkkaniveltä kaudaalisesti fixaatioremmin avulla.

Lonkan loitontajien ja ulkokiertäjien aktivoimisesta

Videolla selitetään kuinka hakea tuntumaa lonkan loitontajiin ja ulkokiertäjiin.

Lonkan koukistajien harjoittamisesta

Videolla selitetään mitä ottaa huomioon harjoitettaessa lonkan koukistajia.

Keskimmäisen pakaralihaksen takaosan harjoittamisesta

Videolla selitetään mitä ottaa huomioon pyrittäessä kohdentamaan harjoitevaikutus keskimmäisen pakaralihaksiston takimmaisia säikeitä.

Videota ei löydy

Videota ei löydy