Mobilisointi - GH nivelen kapselin takaosan venytys seisten

Videolla kuvataan kuinka mobilisoida / venyttää GH nivelen posteroinferiorista osaa seisoma asennossa seinää vasten.

Mobilisointi - GH nivelen AP suunnassa hartiatasossa

Videolla kuvataan kuin mobilisoida GH nivel ap suunnassa joustamattomalla remmillä.

Mobilisointi - GH nivel kaudaalisuunta

Videolla kuvataan kuinka mobilisoida caput humerii kaudaalisesti istuma asennossa.

Hartiarenkaan lateraalirot. synergian harjoite

Videolla kuvataan kuinka harjoittaa olkanivelten ja lapaluiden lateraalirot. synergiaa integroidusti.

Tarjoilija treeni

Videolla esitetään kuin harjoittaa olkanivelten ja hartiarenkaan lat. rot. synergiaa integroidusti.

Ensimmäinen rattiharjoite

Videolla esitetään harjoite, jossa lapaluiden lähentäjien staattista toimintaa haastetaan olkanivelten lateraalirotaatiosynergian kautta.

Olkanivelen loitonnus / abduktio

Videolla selitetään mitä huomioida olkanivelen abduktiota harjoittaessa.

Olkanivelen rotaation harjoittaminen hartiatasossa

Videolla selitetään mitä ottaa huomioon olkanivelen rotaatiota hartiatasossa harjoittaessa.

Olkanivelen lateraalirotaation harjoittamisesta

Videolla selitetään mitä ottaa huomioon olkanivelen lateraalirotaatiota harjoitettaessa 0-asennossa.

Olkanivelen mediaalirotaation harjoittamisesta

Videolla selitetään mitä ottaa huomioon mediaalirotaatiota harjoittaessa 0-asennossa.

Trapeziuksen laskevan osan harjoittamisesta

Videolla selitetään kuinka harjoittaa trapeziuksen laskevaa osaa.

Trapeziuksen nousevan osan harjoittamisesta

Videolla kuvataan kuinka harjoittaa trapeziuksen nousevaa osaa pöytään nojaten.

Trapeziuksen nousevan osan ja keskiosan harjoittamisesta

Videolla kuvataan kuinka harjoittaa trapeziuksen nousevaa osaa lattialla istuen.

Hartiarenkaan protraktion harjoittamisesta

Videolla selitetään mitä ottaa huomioon hartiarengasta protraktoidessa, jotta serratus anterior lihaksen aktivoituminen olisi mahdollisimman tehokasta.

Hartiarenkaan retraktoreiden harjoittamisesta

Videolla kuvataan mitä ottaa huomioon trapeziuksen keskiosaA ja muita retraktoreita harjoittaessa.

Lapaluiden mobiliteetin kohentamisesta

Videolla kuvataan kuinka integroida yhteen lapaluiden liike kaula- ja rintarangan ylimenoalueen mobilisointiin sekä rintarangan kiertoon.

Sovellettu tarjoilija harjoite

Videolla selitetään kuinka harjoittaa olkanivelen ja lapaluun lateraalirotaatiosynergiaa yläraaja vartalon sivulla.

Trapeziuksen keski- ja nousevan osan harjoittaminen

Videolla kuvataan kuinka harjoittaa Trapeziuksen keskimmäistä ja nousevaa osaa istuma asennossa vastuskumonauhalla.

Kyynärnivelen ojennus huomioiden hartian asentokontrolli

Videolla selitetään kuinka harjoittaa kyynärnivelen ojentajia hartiarenkaan asento huomioiden.

Kyynärnivelen koukistus huomioiden hartian asentokontrolli

Videolla selitetään kuinka hartiarenkaan asentokontrollia voi haastaa kyynärnivelen kautta.

Toinen rattiharjoite

Videolla esitetään harjoite, jossa lapaluiden lähentäjien staattista toimintaa haastetaan olkanivelten mediaalirotaatiosynergian kautta.

Yläraajan linjausharjoite fx suunnassa

Videolla kuvataan kuinka harjoittaa GH nivelen lat.rot. synergiaa olkanivelen fx suunnassa.