Mobilisointi - Z nivelet ventrokraniaalisesti

Videolla kerrotaan kuinka mobilisoida c rangan z niveliä pyyhkeen avulla ventrokraniaalisesti.

Mobilisointi - Z nivelet dorsokaudaalisesti

Videolla esitetään ja kerrotaan kuinka z niveliä mobilisoidaan pyyhkeen avulla dorsokaudaalisuuntaan.

Rentoutus - sternocleidom.

Videolla selitetään ja esitetään kuin venyttää sternocleidomastoideus lihasta.

Mobilisointi - C rangan rotaatio

Videolla neuvotaan kuinka purkaa kaularangan kiertosuuntaista liikerajoitusta.

Mobilisointi - C rangan rotaatio (+hengitys)

Videolla neuvotaan kuinka hengitystä voi käyttää hyväksi c rangan kiertosuuntaisen liikerajoituksen purkamisessa.

Mobilisointi - c/th ylimenoalue

Videolla esitetään yksinkertainen yleinen mobilisointiliike, jota voi soveltaa mm. kaula- ja rintarangan ylimenoalueelle.

Rentoutus - Scalenii

Videolla esitetään kuinka kohdentaa venytys scalenus anteriorin ja mediuksen alueelle.

Rentoutus - Kaulan etuosan lihakset

Videolla kuvataan kuinka kaulan etuosan lihaksia venytetään / rentoutetaan.

Rentoutus - Niskan ojentaja lihakset

Tällä videolla kuvataan kuinka niskan ojentajalihaksia venytetään / rentoutetaan.

Rentoutus - Niskarusetti

Videolla kuvataan kuinka rentouttaa ja venyttää niskarusettia.

Yläniskan liikekontrolli - fx ja ext suunnat

Videolla kuvataan vinkkejä siitä kuinka eriyttää yläniskan liike alakaularangasta.

Yläniskan asentokontrollin harjoittaminen

Videolla kuvataan vinkkejä kuinka hahmottaa yläkaularangan asentokontrolli alakaularangan liikkeen aikana.

Yläniskan liikekontrolli - lateraalifleksio

Videolla kuvataan vinkkejä siitä kuinka hahmottaa lateraafleksioliikekontrollia.

C rangan rotaatiosuuntaisen liikekontrollin harjoittaminen

Tällä videolla kuvataan yksinkertainen vinkki siitä kuinka harjoittaa c rangan rotaatiosuuntaista hallintaa laser pointterin avulla istuma asennossa.

Kaularangan asennon paikannusharjoite

Videolla kuvataan kuinka asiakas voi harjoittaa kaularangan keskiasennon paikannus laaserin avulla.

C rangan koukistajalihasten harjoittaminen istuen

Videolla kuvataan kuinka kohdentaa harjoitevaikutus c rangan syviin lihaksiin.

Yläniskan liikkeen eriyttäminen alakaularangasta / niskan ojentajien harjoittaminen

Videolla esitetään kuinka harjoittaa niskan ojentajia staattisesti ja toisaalta kuinka harjoittaa yläniskan liikkeen eriyttämistä alakaularangasta.

C rangan kiertokontrollin harjoittamisesta

Videolla selitetään ja näytetään mitä ottaa huomioon c rangan kiertokontrollia harjoitettaessa.