Työn tauottaminen kannattaa!

Elvytysjumppaa näyttöpäätetyöntekijälle

Tiesitkö, että on olemassa lukuisia erilaisia niskajumeja ja liikerajoituksia. Tämä johtuu siitä, että tuntemusten taustalla saattavat vaikuttaa erilaiset kudosrakenteet. Tässä kohdassa käsitellään sitä mitä tapahtuu kun näyttöpäätetyö ja intensiivinen keskittyminen vie mukanaan.

Ei ole harvinaista, että pää tahtoo työntyä eteenpäin hartioista ja kaula "venyy" eteenpäin kuin teleskooppipamppu. Tätä seuraa yleensä se, että käytännössä kaikki mahdolliset niskan ojentajalihakset joutuvat työskentelemään täysin poikkeuksellisella tavalla. Seurauksena saattaa olla - ei suinkaan kaikkien kohdalla, eikä aina - niska-hartiaseudun jumittumisen tunne. Sellainen, joka tuntuu takaraivolla, yläniskassa ja/tai hartioissa. Kaula saattaa tuntua kireältä ja kädet hieman tönköiltä päivän päätteeksi. Oireilu on rauhallisempaa, kun ollaan poissa näyttöpäätteen ääreltä. Kuvaavaa tälle tilalle on, että niskajumi ei ilmennä itseään suhteessa mihinkään tiettyy liikesuuntaan, vaan kuvaa enemmänkin sitä yleistä olotilaa.

Osa ihmisistä parjaa itseään siitä, kun pää ei meinaa pysyä harteilla ja hartiat lysähtävät eteenpäin. Parjaaminen on tarpeetonta, koska näyttöpäätteen äärellä työskentelyä voisi tarkastella omanlaisena "kestävyyslajinaan" nykypäivänä. Ja kuten kaikessa urheilussa, myös näyttöpääteurheilijan repertuaariin tulisi kuulua omanlaisensa elvyttävä huoltojumppa. Sellainen, jossa keskitytään lajin aiheuttamien jäykistymien ja lihasjännitysten hoitoon. 

Mikäli edellinen kuvaa Sinua, on todennäköistä, että tästä yhteydestä löytyy Sinulle sopivia huoltojumppa ohjeita.

Näyttöpäätetyöntekijän klassikko harjoite

Niska-hartia reeniä pukkaa